We zullen deze pagina proberen regelmatig bij te werken waar we onze inzet aan hebben geleverd.

Netwerk Business event 2015
Fotostudio Tiel is partner van het Netwerk Business event 2015

Network Business Events organiseert een jaarlijks terugkerend regionaal evenement waarbij de ‘Ondernemer/Onderneming van het jaar’ verkozen wordt. Door verbinden van regionale bedrijven samen met partijen als ondernemersorganisaties en bedrijvenkringen in een gemeente of regio ontstaat een optimaal platform waarbinnen het ondernemerschap gezien, gewaardeerd en gestimuleerd wordt. Bedrijven die zich onderscheiden door bijvoorbeeld innovatie, maatschappelijk ondernemen of regionale betrokkenheid vormen inspiratie voor de vitaliteit van het lokale ondernemerschap.

Dit brede draagvlak wordt vergroot door participatie van landelijke ondernemersverenigingen als VNO-NCW.